ผู้ครองอำนาจต้องคิดถึงจุดจบ

จาก “มืออาชีพต้องคิดถึงจุดจบ” หากนำหลักการนี้มาใช้กับการเมือง ผู้ที่ครองอำนาจอยู่ได้มองเห็นจุดจบของตัวเองเมื่อต้องลงจากอำนาจหรือไม่