Working Mothers

ปัญหาการกลับเข้ามาทำงานของ “มนุษย์แม่” หลังออกไปเลี้ยงลูกอยู่พักใหญ่ๆ กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างแรงงานไทย ที่หายากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน