เพื่อไทย vs อนาคตใหม่

เพื่อไทยหรืออนาคตใหม่? เป็นคำถามที่ยังอาจไม่สำคัญมากนักในช่วงการเลือกตั้งปี 2562 แต่จะเป็นคำถามที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคตการเมืองไทยในภายภาคหน้า

Open Data and Election 2019

กกต. พยายามเปิดข้อมูลการเลือกตั้งให้โปร่งใส ตามหลักการ Open Data แต่ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในรูป PDF ที่เอาไปปรินต์ต่อได้อย่างเดียว เอาไปประมวลผล วิเคราะห์ต่อไม่ได้เลย

ทวงคืนอินเทอร์เน็ตไทย

ว่าด้วยการจำกัดอิทธิพลของแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างชาติ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ SME ไทย รวมถึงการเก็บภาษีเข้าประเทศไทยจากแพลตฟอร์มเหล่านี้ด้วย

What Is to Be Done?

การเมืองไทยปี 2562 จะพลิกผันอย่างไรก็ไม่มีใครทราบ แต่ยังมีปัญหาเชิงโครงสร้างอีกมากที่ยังอยู่ยืนยง คอยฉุดรั้งความก้าวหน้าของประเทศ และหน้าที่ในการแก้ไขเป็นของคนรุ่นเรา