บ้านราชครู อยู่ตรงไหนในซอยราชครู

ตามดูบ้านราชครู จุดกำเนิดของตระกูลการเมืองไทยกลุ่มราชครู สกุลชุณหะวัณ ทัพพะรังสี อดิเรกสาร อยู่ตรงไหนในซอยราชครู และปัจจุบันหน้าตาเป็นอย่างไร กลายเป็นอะไรไปแล้ว

Content Moderation is Hard

อนาคตที่ไม่ง่ายของ Elon Musk ในฐานะเจ้าของ Twitter คนใหม่ เพราะการจัดการเนื้อหาไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีเลย เป็นเรื่องการเมืองระหว่างคนล้วนๆ เลือกทางไหนก็โดนด่าหมด

อะไรคือหน้าที่ของ กทม.

มุมมองของชัชชาติ ว่าจริงๆ แล้วหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร (ในฐานะหน่วยงานด้านปกครอง หรือ BMA) มีเพียงแค่ 3 เรื่องใหญ่ คือ คุณภาพชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ