Impact of War on Russia Economy

1 ปีแรกหลังสงครามรัสเซีย-ยูเครน เศรษฐกิจรัสเซียได้รับผลกระทบจากการแซงค์ชันไม่หนักเท่ากับที่ชาติตะวันตกคาดไว้ แต่ในระยะยาวกลับส่งผลต่อโครงสร้างเศรษฐกิจแบบซึมลึก