ชาวรัสเซียคนแรกที่เห็นมหาสมุทรแปซิฟิก

ประวัติศาสตร์การขยายดินแดนของอาณาจักรรัสเซียมาสู่ดินแดนไซบีเรีย และชาวรัสเซียคนแรกที่เดินทางจากยุโรปมายังชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก