บล็อกเชนคือเทคโนโลยีที่ไร้ประโยชน์

มุมมองจาก Bruce Schneier เจ้าพ่อแห่งวงการเข้ารหัสคริปโต ที่บอกว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนไม่มีประโยชน์อะไรเลย เราสามารถแก้ปัญหาเดียวกันด้วยวิธีอื่น ที่ดีกว่า ถูกกว่า ปลอดภัยกว่าเสมอ

ตามสืบรากเหง้าของ Bitcoin

Satoshi Nakamoto ไม่ได้สร้าง Bitcoin ขึ้นมาจากความว่างเปล่า แต่หยิบยืมแนวคิดที่เคยมีคนคิดไว้ก่อนหน้าหลายสิบปี ประกอบกันเป็น Bitcoin บทความนี้ตามสาแหรกของ Bitcoin ว่าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร