ปีแห่งการทิ้ง

ทางออกของมนุษย์ยุค 2020 ผู้สับสนจากทุกสิ่งทุกอย่างที่มากเกินไป อาจอยู่ที่การทิ้งสิ่งต่างๆ ออกจากชีวิต เพื่อให้ตัวเบาขึ้น มีที่ว่างพร้อมรับสิ่งใหม่ๆ มากกว่าเดิม