2022 ปีที่ Silicon Valley เลือดอาบ

ปี 2022 จะถูกจดจำว่าเป็นปีที่อุตสาหกรรมเทคโนโลยี Silicon Valley แสดงปัญหาออกมาเด่นชัด ทั้ง Fake News, การผูกขาด, แรงงาน หุ้นตกหนัก วิสัยทัศน์ของ Founders ไม่น่าเชื่อถืออีกต่อไป

Frictionless Life จุดสูงสุดของชีวิตทุนนิยม

Frictionless Life ชีวิตอันแสนสะดวกสบาย จุดสูงสุดของชีวิตทุนนิยม อาจผ่านมาแล้วในปี 2017 เพราะหลังจากนั้น คุณภาพชีวิตของมนุษย์โลกทุนนิยมก็ตกต่ำลงจากเดิม จากวิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ทำไมผู้หญิงไม่ซื้อรถไฟฟ้า EV

ประเด็นเรื่องเพศกับการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า หลังภาพลักษณ์ของรถยนต์ไฟฟ้ายังดูเป็นของใหม่ นวัตกรรม สมรรถนะ ซ้อนทับกับภาพของ Elon Musk อย่างมาก

Children of Tomorrow

ฐานรากทางความคิดของสังคมไทยกำลังเปลี่ยนไป เมื่อคนรุ่นใหม่มีวิธีคิดที่แตกต่างจากเดิมอย่างมาก และกำลังจินตนาการถึงเมืองไทยในอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างออกไปจากปัจจุบัน