Hybrid Work Paradox

อะไรคือแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการทำงานยุคไฮบริด ที่เพื่อนร่วมงานบางคนอาจอยากเข้าออฟฟิศทุกวัน ในขณะที่อีกคนไม่อยากมาออฟฟิศเลย ผลสำรวจไมโครซอฟท์บอกว่าไม่มีคำตอบง่ายๆ

ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่องการแจกอุปกรณ์สำหรับเรียนออนไลน์

ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่องการแจกอุปกรณ์แท็บเล็ต-โน้ตบุ๊ก สำหรับนักเรียนไทยในการเรียนออนไลน์จากที่บ้าน จากบทเรียนของโครงการแจก OTPC และ OTPC ของไทยในอดีต

On Strategy

บางครั้งการวาง “ยุทธศาสตร์” เพื่อแก้ปัญหาใหญ่ๆ ที่ซับซ้อน อาจเริ่มจากเรื่องง่ายๆ (ที่ทำยาก) คือการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ให้ตรงกับความเป็นจริง ซึ่งต้องใช้ทั้งความกล้าหาญและการไม่มีอีโก้ของตน