เมื่ออเมริกาเลือกแทงม้าวัคซีนหลายตัว

ความสำเร็จของอเมริกาเรื่องวัคซีน COVID-19 เกิดจากการเลือกสนับสนุนวัคซีนหลายตัว ผ่านโครงการ Operation Warp Speed ผลคือบางตัวแย่ แต่ตัวที่ให้ผลดีก็เยี่ยมเลย

ไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู อยู่ตรงไหน

ประวัติศาสตร์-ภูมิศาสตร์โดยย่อของ 4 รัฐชายแดนภาคใต้ของไทย ไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู ปะลิส อยู่ตรงไหน ปูมหลังเป็นอย่างไร ทำไมถึงเสียให้อังกฤษไป

บทเรียนจากปีโควิด โดย Yuval Noah Harari

Yuval Noah Harari ผู้เขียนหนังสือ Sapiens สรุปบทเรียนจากปี COVID พบว่าวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีช่วยป้องกันโรคระบาดได้ แต่จุดอ่อนยังอยู่ที่การตัดสินใจทางการเมืองของมนุษย์

Modernity in Siam ในมุมมองธงชัย วินิจจะกูล

อ่าน “กรอบมโนทัศน์พื้นฐาน” (foundational mentality) ยุคสมัยใหม่ในสยาม จำนวน 7 ด้าน ที่เสนอโดย อ.ธงชัย วินิจจะกูล ซึ่งยังเป็นรากฐานของวิธีคิดในไทยยุคปัจจุบัน