เพื่อไทย vs อนาคตใหม่

เพื่อไทยหรืออนาคตใหม่? เป็นคำถามที่ยังอาจไม่สำคัญมากนักในช่วงการเลือกตั้งปี 2562 แต่จะเป็นคำถามที่สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคตการเมืองไทยในภายภาคหน้า

Open Data and Election 2019

กกต. พยายามเปิดข้อมูลการเลือกตั้งให้โปร่งใส ตามหลักการ Open Data แต่ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในรูป PDF ที่เอาไปปรินต์ต่อได้อย่างเดียว เอาไปประมวลผล วิเคราะห์ต่อไม่ได้เลย