ทวงคืนอินเทอร์เน็ตไทย

ว่าด้วยการจำกัดอิทธิพลของแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างชาติ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ SME ไทย รวมถึงการเก็บภาษีเข้าประเทศไทยจากแพลตฟอร์มเหล่านี้ด้วย