U.S. Housing Crisis ทำไมราคาบ้านในอเมริกาถึงแพง

สาเหตุที่ค่าเช่าบ้าน-ราคาขายบ้านในอเมริกาแพงขึ้นมาก เป็นเพราะบ้านมีจำนวนไม่พอ บ้านที่มีให้เช่า-ขายในตลาดมีจำนวนน้อยลง คนต้องแย่งกัน