in Politics, Technology

Open Data and Election 2019

การเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2562 มีบางพรรคการเมือง เช่น พรรคอนาคตใหม่ พูดถึงนโยบาย Open Data การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ ว่าจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างความโปร่งใสของภาครัฐ

แต่การเปิดเผยข้อมูลเพียงอย่างเดียวอาจไม่พอ ตัวอย่างที่ดีคือ เว็บไซต์ของ กกต. ก็เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นรายชื่อผู้สมัคร รายชื่อพรรคการเมือง ฯลฯ บนเว็บไซต์ไว้อย่างครบถ้วน

ปัญหาคือข้อมูลเหล่านี้อยู่ในรูปไฟล์ PDF ทั้งหมด นำมาประมวลผลต่อได้ยากมาก -_-

ผมคิดว่าเรื่องนี้ กกต. คงไม่ตั้งใจให้มันยาก หรือจงใจปิดกั้นอะไร แต่เป็น mindset มาตรฐานของหน่วยงานราชการไทย ที่ต้องออกเอกสารเป็น PDF เพื่อป้องกันการแก้ไข และไม่ได้นึกต่อไปว่าคนนำข้อมูลไปใช้จะทำต่ออย่างไร

ที่น่าตกใจ (ยิ่งกว่า) คือมีคนแก้ปัญหานี้ไปเรียบร้อยแล้วด้วย โดยใช้วิธีเขียนสคริปต์เพื่อสกัดข้อมูลจาก PDF ออกมาให้อยู่ในรูปแบบที่ประมวลผลต่อได้ ก็ต้องขอคารวะมา ณ ที่นี้

ใครได้เป็นรัฐบาล ก็คงต้องฝากให้แก้ไข mindset แบบนี้ของระบบราชการด้วย