#เริ่มต้นที่ตัวเอง จุดกำเนิดและคำอธิบาย

ลองพยายามอธิบายวาทกรรม “เริ่มต้นที่ตัวเอง” โดยไม่ควรวิจารณ์รัฐบาล ต้นกำเนิดน่าจะมาจากวิธีคิดแบบ organic society ตามคำของธงชัย วินิจจะกูล

Match Your Future ร่วมลงทุนอนาคต

การออกแบบนโยบายเศรษฐกิจที่ดี ไม่ใช่แค่แจกเงิน แต่เป็นการสร้างอนาคตที่จับต้องได้ แล้วเปิดโอกาสให้คนทั่วไปนำเงิน นำทรัพยากรของตัวเอง มาร่วมลงทุนอนาคตไปด้วยกัน