อะไรคือหน้าที่ของ กทม.

มุมมองของชัชชาติ ว่าจริงๆ แล้วหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร (ในฐานะหน่วยงานด้านปกครอง หรือ BMA) มีเพียงแค่ 3 เรื่องใหญ่ คือ คุณภาพชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ

Children of Tomorrow

ฐานรากทางความคิดของสังคมไทยกำลังเปลี่ยนไป เมื่อคนรุ่นใหม่มีวิธีคิดที่แตกต่างจากเดิมอย่างมาก และกำลังจินตนาการถึงเมืองไทยในอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างออกไปจากปัจจุบัน

รีวิวหนังสือ: สงครามเย็น (ใน) ระหว่างโบว์ขาว

รีวิวหนังสือ “สงครามเย็น (ใน) ระหว่างโบว์ขาว” ของ อ.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล คณะรัฐศาสตร์จุฬาฯ ที่ลงพื้นที่สัมภาษณ์ม็อบคนรุ่นใหม่ พ.ศ. 2563 อย่างใกล้ชิดที่สุด