Geopolitics of China

ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ภายในประเทศจีน เมื่อฝั่งตะวันออกเป็นที่ราบติดทะเล ส่วนฝั่งตะวันตกเป็นเทือกเขาสูง แคว้นโบราณที่อาศัยชัยภูมิหลังพิงเขา ด้านหน้าเป็นช่องเขาแคบจึงได้เปรียบ

ประเทศ North Macedonia อยู่ตรงไหนในโลก

ได้ยินชื่อประเทศ “นอร์ทมาเซโดเนีย” จากฟุตบอลยูโร 2020 มันคือประเทศอะไร อยู่ตรงไหน แท้จริงแล้วเป็นประเทศมาเซโดเนีย ที่เปลี่ยนชื่อในปี 2019 เพราะขัดแย้งกับกรีซ

ไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู อยู่ตรงไหน

ประวัติศาสตร์-ภูมิศาสตร์โดยย่อของ 4 รัฐชายแดนภาคใต้ของไทย ไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู ปะลิส อยู่ตรงไหน ปูมหลังเป็นอย่างไร ทำไมถึงเสียให้อังกฤษไป