in Knowledge

Geopolitics of Taiwan

อ่านบทความจาก Council on Foreign Relations สรุปเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ของเกาะไต้หวัน ในกรณีจีนยกกองทัพมาบุก คิดว่าทำออกมาให้เข้าใจได้ง่ายดี เลยนำมาจดบันทึกไว้

ถ้าจีนต้องการยึดไต้หวันด้วยกำลังทหารจริงๆ จำเป็นต้องใช้ ground war คือยกกองทหารข้ามทะเล ข้ามช่องแคบไต้หวันมา ซึ่งในทางปฏิบัตินั้นไม่ง่าย เพราะว่า

  • ช่องแคบไต้หวันมีฤดูมรสุม 2 ครั้งต่อปี (Aug-Sep และ Nov-Apr) มีช่วงเวลาทะเลสงบเหมาะแก่การทำภารกิจทางทหารแค่ไม่กี่เดือนต่อปีเท่านั้น
  • การขนทหารหลักแสนคนข้ามช่องแคบ ต้องใช้เวลาเตรียมตัวนาน (ลองเทียบกับยุทธการ D-Day ตอนสงครามโลก ใช้เรือ 7 พันลำ ขนทหาร 2 แสนคนข้ามช่องแคบอังกฤษ ใช้เวลารวม 3 สัปดาห์) เรือหนึ่งลำใช้เวลาเดินทางหลายชั่วโมงในการข้ามช่องแคบ ฝ่ายไต้หวัน (และอเมริกา) มีเวลาเตรียมตัวจัดการกับเรือที่กำลังข้ามทะเล
  • กองทัพจีนไม่ได้มีเรือยกพลขึ้นบกเยอะมากพอ (อย่างน้อยก็ในตอนนี้) ถ้าจำเป็นต้องบุกจริงๆ จะใช้เรือจากพลเรือน (เช่น เรือข้ามฟากที่ขนรถยนต์ได้) ซึ่งใช้เวลาขนขึ้นลงเรือนานกว่า และไม่มีอุปกรณ์ป้องกันใดๆ
  • ภูมิศาสตร์ของเกาะไต้หวันเอง มีจุดขึ้นบกน้อยเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ชายหาดมีน้อย และท่าเรือน้ำลึกในไต้หวันก็จำกัด ถ้ามาจริงๆ ไต้หวันสามารถทำลายท่าเรือล่วงหน้าได้ด้วย
  • ชายฝั่งตะวันตกของไต้หวันเป็นน้ำตื้น (ลึกน้อยกว่า 15 เมตร) เรือใหญ่ของจีนไม่สามารถประชิดชายฝั่งได้เพราะท้องเรือจะติด ต้องจอดไกลๆ แล้วขนทหารลงเรือเล็ก เดินทางเข้าฝั่งเป็นระยะทางราว 1 ไมล์ ซึ่งจะโดนฝ่ายไต้หวันเก็บทิ้งหมด
    • ยังมีแนวป้องกันชายฝั่งของไต้หวันอีกมาก ทั้งทุ่นระเบิดในน้ำ แนวป้องกันรถที่ชายหาด และการซ้อมรบของกองทัพไต้หวันมาแล้ว
  • ชายฝั่งตะวันออกของไต้หวันเป็นหน้าผาชัน มีจุดขึ้นฝั่งเพียงเล็กน้อย แถมฝั่งตะวันตกเป็นภูเขาซะมาก มีเส้นทางผ่านช่องเขาหรืออุโมงค์ไม่เยอะ ไต้หวันสามารถอุดทางเหล่านี้ได้ล่วงหน้าเช่นกัน
  • กรุงไทเปไม่อยู่ติดทะเลซะทีเดียว แถมอยู่ในหุบเขามีภูเขาล้อม 3 ด้าน เข้าตีได้ยาก ต่อให้เข้าตีได้ ประชากรไต้หวันส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมือง กองทัพจีนจะต้องทำศึกในเมือง (urban warfare) ที่มีตรอกซอกซอยจำนวนมาก ถ้าเข้าตีจริงๆ ก็จะสูญเสียหนัก