Geopolitics of China

ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ภายในประเทศจีน เมื่อฝั่งตะวันออกเป็นที่ราบติดทะเล ส่วนฝั่งตะวันตกเป็นเทือกเขาสูง แคว้นโบราณที่อาศัยชัยภูมิหลังพิงเขา ด้านหน้าเป็นช่องเขาแคบจึงได้เปรียบ