บ้านราชครู อยู่ตรงไหนในซอยราชครู

ตามดูบ้านราชครู จุดกำเนิดของตระกูลการเมืองไทยกลุ่มราชครู สกุลชุณหะวัณ ทัพพะรังสี อดิเรกสาร อยู่ตรงไหนในซอยราชครู และปัจจุบันหน้าตาเป็นอย่างไร กลายเป็นอะไรไปแล้ว

อะไรคือหน้าที่ของ กทม.

มุมมองของชัชชาติ ว่าจริงๆ แล้วหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร (ในฐานะหน่วยงานด้านปกครอง หรือ BMA) มีเพียงแค่ 3 เรื่องใหญ่ คือ คุณภาพชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ

ประวัติธงชาติไทย กับอุดมการณ์ชาติ-ศาสน์-กษัตริย์

ประวัติธงชาติไทยเวอร์ชันต่างๆ จากธงแดง ธงช้างเผือก มาถึงธงไตรรงค์ และที่มาของอุดมการณ์ “ชาติ-ศาสน์-กษัตริย์” ที่ผูกโยงกับสีทั้ง 3 สีของธงชาติไทย

ความสามารถของทุนไทย

งานวิจัยของ Akira Suehiro ที่สรุปว่า ทุนไทยเก่งแต่ธุรกิจที่ใช้ทรัพยากรเยอะ ใช้เทคโนโลยีต่ำ และต้องผูกขาดเยอะ แต่ถ้าเป็นธุรกิจเปิดเสรี ใช้เทคโนโลยีสูง ก็ไปไม่เป็น

#เริ่มต้นที่ตัวเอง จุดกำเนิดและคำอธิบาย

ลองพยายามอธิบายวาทกรรม “เริ่มต้นที่ตัวเอง” โดยไม่ควรวิจารณ์รัฐบาล ต้นกำเนิดน่าจะมาจากวิธีคิดแบบ organic society ตามคำของธงชัย วินิจจะกูล