อะไรคือหน้าที่ของ กทม.

มุมมองของชัชชาติ ว่าจริงๆ แล้วหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร (ในฐานะหน่วยงานด้านปกครอง หรือ BMA) มีเพียงแค่ 3 เรื่องใหญ่ คือ คุณภาพชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ

ประวัติธงชาติไทย กับอุดมการณ์ชาติ-ศาสน์-กษัตริย์

ประวัติธงชาติไทยเวอร์ชันต่างๆ จากธงแดง ธงช้างเผือก มาถึงธงไตรรงค์ และที่มาของอุดมการณ์ “ชาติ-ศาสน์-กษัตริย์” ที่ผูกโยงกับสีทั้ง 3 สีของธงชาติไทย

ความสามารถของทุนไทย

งานวิจัยของ Akira Suehiro ที่สรุปว่า ทุนไทยเก่งแต่ธุรกิจที่ใช้ทรัพยากรเยอะ ใช้เทคโนโลยีต่ำ และต้องผูกขาดเยอะ แต่ถ้าเป็นธุรกิจเปิดเสรี ใช้เทคโนโลยีสูง ก็ไปไม่เป็น

#เริ่มต้นที่ตัวเอง จุดกำเนิดและคำอธิบาย

ลองพยายามอธิบายวาทกรรม “เริ่มต้นที่ตัวเอง” โดยไม่ควรวิจารณ์รัฐบาล ต้นกำเนิดน่าจะมาจากวิธีคิดแบบ organic society ตามคำของธงชัย วินิจจะกูล

ไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู อยู่ตรงไหน

ประวัติศาสตร์-ภูมิศาสตร์โดยย่อของ 4 รัฐชายแดนภาคใต้ของไทย ไทรบุรี กลันตัน ตรังกานู ปะลิส อยู่ตรงไหน ปูมหลังเป็นอย่างไร ทำไมถึงเสียให้อังกฤษไป

Modernity in Siam ในมุมมองธงชัย วินิจจะกูล

อ่าน “กรอบมโนทัศน์พื้นฐาน” (foundational mentality) ยุคสมัยใหม่ในสยาม จำนวน 7 ด้าน ที่เสนอโดย อ.ธงชัย วินิจจะกูล ซึ่งยังเป็นรากฐานของวิธีคิดในไทยยุคปัจจุบัน