ประเทศชาติสร้างขึ้นมาด้วยเรื่องเล่า

Yuval Noah Harari ผู้เขียนหนังสือ Sapiens แสดงความเห็นเรื่องสงครามยูเครน-รัสเซีย ว่ารัสเซียทำให้คนยูเครนมี “เรื่องเล่า” ตำนานเล่าขานที่รวมใจคนในชาติไว้ด้วยกัน และรัสเซียไม่มีวันปกครองได้

ประวัติธงชาติไทย กับอุดมการณ์ชาติ-ศาสน์-กษัตริย์

ประวัติธงชาติไทยเวอร์ชันต่างๆ จากธงแดง ธงช้างเผือก มาถึงธงไตรรงค์ และที่มาของอุดมการณ์ “ชาติ-ศาสน์-กษัตริย์” ที่ผูกโยงกับสีทั้ง 3 สีของธงชาติไทย

จากนิธิถึงโควิด: การปกครองท้องถิ่น และ ชาตินิยม

อ่านประเด็นการจัดการโควิดในไทยจากนิธิ เอียวศรีวงศ์ การปกครองท้องถิ่นอ่อนเปลี้ย และ ชาตินิยม ไม่สามารถรวมใจคนในชาติได้อีกต่อไป