in Knowledge

Lombardy Independence

อ่านหนังสือ Why Nationalism พูดถึงความพยายามแยกตัวเป็นประเทศอิสระในยุโรป เคสที่คุ้นเคยคือ สกอตแลนด์ (UK) และคาตาลัน (สเปน)

แต่เพิ่งรู้ว่ามีเคสของแคว้น Lombardy ในอิตาลีด้วย

Lombardy อยู่ตรงไหน มันคือแคว้นทางเหนือของอิตาลี ที่ตั้งของเมืองมิลานนั่นเอง เมืองอื่นในแคว้นนี่ที่ดังๆ คือ Como (ทะเลสาบโคโม) และ Brescia ที่แฟนๆ บอลน่าจะคุ้นเคยชื่อกันดี

ส่วนเหตุผลที่ Lombardy อยากแยกตัวเป็นอิสระ ก็ต้องไปดูประวัติศาตร์อิตาลี ที่แคว้นแถบอิตาลีตอนบนเคยเป็นประเทศอิสระมาก่อน และความแตกต่างทางวัฒนธรรมของอิตาลีตอนบน กับอิตาลีแกนหลักด้วย

ปัจจุบัน Lombardy ไม่ถึงขั้นอยากแยกตัวเป็นอิสระ เป็นประเทศใหม่ แต่ก็ต้องการอิสระในการปกครองตัวเองมากขึ้น ในปี 2017 เพิ่งมีการลงประชามติไป (เป็นการลงมติถามความเห็นเฉยๆ ไม่มีผลทางกฎหมาย) ซึ่งประชาชน 95% ก็บอกว่าอยากมีอิสระมากขึ้น

หมายเหตุ: ปี 2017 ยังมีการลงมติของแคว้น Veneto/Venetia ที่อยู่ข้างๆ กัน ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองเวนิซ และได้ผลออกมาเหมือนกันคืออยากมีอิสระจากรัฐบาลกลางมากขึ้น

รายละเอียดอ่านเพิ่มจาก Lombardy Nationalism