Geopolitics of China

ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ภายในประเทศจีน เมื่อฝั่งตะวันออกเป็นที่ราบติดทะเล ส่วนฝั่งตะวันตกเป็นเทือกเขาสูง แคว้นโบราณที่อาศัยชัยภูมิหลังพิงเขา ด้านหน้าเป็นช่องเขาแคบจึงได้เปรียบ

Meiji Reformation Timeline

Timeline คร่าวๆ ของการปฏิรูปเมจิ ยุคเปลี่ยนผ่านญี่ปุ่นเข้าสู่สมัยใหม่ที่ใช้เวลาเปลี่ยนผ่านนานไม่น้อย กว่าจะมีรัฐธรรมนูญต้องรอ 13 ปี และรออีก 9 ปี ถึงมีเลือกตั้งครั้งแรก

ประวัติธงชาติไทย กับอุดมการณ์ชาติ-ศาสน์-กษัตริย์

ประวัติธงชาติไทยเวอร์ชันต่างๆ จากธงแดง ธงช้างเผือก มาถึงธงไตรรงค์ และที่มาของอุดมการณ์ “ชาติ-ศาสน์-กษัตริย์” ที่ผูกโยงกับสีทั้ง 3 สีของธงชาติไทย