The Business of The Athletic

โมเดลธุรกิจของสื่อกีฬา The Athletic ที่ทำเนื้อหาแบบต้องจ่ายค่าสมาชิกเท่านั้น และประสบความสำเร็จ มีสมาชิกมากกว่า 1 ล้านราย แต่ก็ยังขาดทุนจนต้องขายให้ The New York Times ที่ใหญ่กว่ามาก

ทำไมผู้หญิงไม่ซื้อรถไฟฟ้า EV

ประเด็นเรื่องเพศกับการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า หลังภาพลักษณ์ของรถยนต์ไฟฟ้ายังดูเป็นของใหม่ นวัตกรรม สมรรถนะ ซ้อนทับกับภาพของ Elon Musk อย่างมาก