ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่องการแจกอุปกรณ์สำหรับเรียนออนไลน์

ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่องการแจกอุปกรณ์แท็บเล็ต-โน้ตบุ๊ก สำหรับนักเรียนไทยในการเรียนออนไลน์จากที่บ้าน จากบทเรียนของโครงการแจก OTPC และ OTPC ของไทยในอดีต

ผู้ก่อตั้ง Facebook ที่ไม่ยอมลาออกจากมหาวิทยาลัย

Mark Zuckerberg ไม่จบปริญญา เพราะลาออกมาเปิดบริษัทก่อนเรียนจบ แต่รู้หรือไม่ว่า มีผู้ก่อตั้ง Facebook อีกคนหนึ่งที่ตัดสินใจเรียนต่อจนจบ อะไรคือเหตุผลของเขา