รีวิวหนังสือ: สงครามเย็น (ใน) ระหว่างโบว์ขาว

รีวิวหนังสือ “สงครามเย็น (ใน) ระหว่างโบว์ขาว” ของ อ.กนกรัตน์ เลิศชูสกุล คณะรัฐศาสตร์จุฬาฯ ที่ลงพื้นที่สัมภาษณ์ม็อบคนรุ่นใหม่ พ.ศ. 2563 อย่างใกล้ชิดที่สุด