บทเรียนจากปีโควิด โดย Yuval Noah Harari

Yuval Noah Harari ผู้เขียนหนังสือ Sapiens สรุปบทเรียนจากปี COVID พบว่าวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีช่วยป้องกันโรคระบาดได้ แต่จุดอ่อนยังอยู่ที่การตัดสินใจทางการเมืองของมนุษย์