เมื่ออเมริกาเลือกแทงม้าวัคซีนหลายตัว

ความสำเร็จของอเมริกาเรื่องวัคซีน COVID-19 เกิดจากการเลือกสนับสนุนวัคซีนหลายตัว ผ่านโครงการ Operation Warp Speed ผลคือบางตัวแย่ แต่ตัวที่ให้ผลดีก็เยี่ยมเลย

How to Run America

อเมริกาเป็นประเทศที่ทรงอำนาจ มีขนาดใหญ่ มีประชากรเยอะ ไม่ใช่ประธานาธิบดีคนเดียวจะขับเคลื่อนได้ดังใจ เบื้องหลังจึงต้องมีทีมงานจำนวนมาก แค่เปิดชื่อมาก็เริ่มต้นแล้วกว่า 500 คน