The Name of California

ที่มาของชื่อรัฐ “แคลิฟอร์เนีย” มาจากไหน ไม่มีใครรู้ แต่คาดกันว่ามาจากรากศัพท์ “กาหลิบ” ในโลกอิสลาม กลายเป็นนิยายที่ลูกเรือชาวสเปนอ่าน แล้วนำมาตั้งชื่อดินแดนนี้

เมื่ออเมริกาเลือกแทงม้าวัคซีนหลายตัว

ความสำเร็จของอเมริกาเรื่องวัคซีน COVID-19 เกิดจากการเลือกสนับสนุนวัคซีนหลายตัว ผ่านโครงการ Operation Warp Speed ผลคือบางตัวแย่ แต่ตัวที่ให้ผลดีก็เยี่ยมเลย