in Economics, Politics

Biden Industrial Policy

อ่าน Noah Smith เขียนสรุปผลงานของรัฐบาล Joe Biden ในหลายแง่มุม เช่น การต่างประเทศ เศรษฐกิจ แต่ที่สนใจเป็นพิเศษคือ นโยบายอุตสาหกรรม (industrial policy)

Smith บอกว่าเขาเห็นประธานาธิบดีสหรัฐหลายสมัย พูดถึงการสร้างและฟื้นฟูอุตสาหกรรมในประเทศกันมามากแล้ว แต่รัฐบาล Bush หรือ Obama ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนัก

รัฐบาล Trump เป็นผู้จุดกระแสเรื่องนี้ ถึงแม้ได้ผลในเชิงวาทกรรม-ความคิด แต่ในแง่ผลงานก็จับต้องไม่ได้ เพราะไม่มีโรงงานกลับมาตั้งในอเมริกาเพิ่มสักเท่าไร

รัฐบาล Biden สานต่อความฝันนี้ให้เป็นจริงด้วยกฎหมาย 2 ฉบับคือ Inflation Reduction Act ที่มีส่วนเกี่ยวกับการลงทุนเรื่องสิ่งแวดล้อมและพลังงาน และ CHIPS and Science Act ที่ลงทุนด้านเซมิคอนดักเตอร์ ถือเป็นการฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมของอเมริกัน “อย่างเป็นระบบ” ครั้งแรก นับตั้งแต่โรงงานเริ่มย้ายฐานออกไปในยุค 90s

Smith นำสถิติการก่อสร้างที่เริ่มกลับมาบูมในปี 2023 และตอนนี้บูมกว่ายุคก่อน COVID เรียบร้อยแล้ว หากดูสถิติแยกรายประเภท สิ่งก่อสร้างที่ได้รับความนิยมสูงคือ โรงงานคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า

Smith บอกว่าการนำอุตสาหกรรมกลับคืนสู่อเมริกาต้องใช้เวลา ตอนนี้ยังเป็นช่วงของการก่อสร้าง ยังไม่ถึงขั้นจ้างงานคนเข้าไลน์ผลิต คนงานอเมริกันต้องเรียนรู้ทักษะเหล่านี้กันใหม่อีกนาน แต่อย่างน้อย กระบวนการก็เริ่มเกิดขึ้นแล้ว

But finally, a President actually did something to restore U.S. manufacturing. After all those years of talk, someone did something, and that someone was Joe Biden.

Smith ชี้ว่ามีการถกเถียงกันเสมอว่า จริงๆ แล้วอเมริกาต้องการภาคการผลิตกลับคืนมาหรือไม่ หรือว่าอเมริกาทำแต่การเกษตรกับการเงินก็พอ แต่คิดในด้านกลับคือ เราจะปล่อยให้จีนซึ่งเป็นชาติคู่แข่งที่สำคัญของอเมริกา ครอบครองความสามารถด้านอุตสาหกรรมทั้งหมดจริงๆ งั้นหรือ สิ่งที่อเมริกาควรทำคือ “โต้กลับ” ต่างหาก

ความสามารถในการผลิตของอเมริกายังส่งผลต่อการทหารด้วย โดยเฉพาะการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และแบตเตอรี่ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญของอาวุธยุคใหม่ และอุตสาหกรรมสองอย่างนี้ยังสามารถนำไปใช้กับงานเรื่องอื่นๆ เช่น สิ่งแวดล้อม ได้เช่นกัน นั่นชี้ให้เห็นว่ารัฐบาล Biden เลือกอุตสาหกรรมที่ควรโฟกัสได้ถูกต้อง เพราะเป็นอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบสูง

การกระจายตัวของโรงงานใหม่ๆ ไปทั่วอเมริกา ยังช่วยกระจายรายได้และการจ้างงาน ไม่ใช่ไปกระจุกตัวกันอยู่ที่เมืองใหญ่แถบชายฝั่งทั้ง 2 ด้านแต่เพียงอย่างเดียวด้วย

เขาสรุปว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของภาคการผลิตอเมริกา นับตั้งแต่ยุคของ Raegan โดยที่ Trump เป็นผู้จุดประกายให้อเมริกาเลิกสนใจ “ตลาดเสรี” แต่ Biden เป็นคนที่สร้างมันให้เกิดขึ้นจริง

This is the most consequential change in U.S. economic policy since Ronald Reagan. Trump may have been the one to smash the old free-trade laissez-faire consensus, but Biden is the first to start building something new in its place.

ภาพประกอบ: Biden ไปเปิดโรงงานชิปแห่งใหม่ของ Intel ที่ได้สนับสนุนจาก CHIPS Act