เมื่ออเมริกาเลือกแทงม้าวัคซีนหลายตัว

ความสำเร็จของอเมริกาเรื่องวัคซีน COVID-19 เกิดจากการเลือกสนับสนุนวัคซีนหลายตัว ผ่านโครงการ Operation Warp Speed ผลคือบางตัวแย่ แต่ตัวที่ให้ผลดีก็เยี่ยมเลย

Match Your Future ร่วมลงทุนอนาคต

การออกแบบนโยบายเศรษฐกิจที่ดี ไม่ใช่แค่แจกเงิน แต่เป็นการสร้างอนาคตที่จับต้องได้ แล้วเปิดโอกาสให้คนทั่วไปนำเงิน นำทรัพยากรของตัวเอง มาร่วมลงทุนอนาคตไปด้วยกัน