อะไรคือหน้าที่ของ กทม.

มุมมองของชัชชาติ ว่าจริงๆ แล้วหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร (ในฐานะหน่วยงานด้านปกครอง หรือ BMA) มีเพียงแค่ 3 เรื่องใหญ่ คือ คุณภาพชีวิต เพิ่มประสิทธิภาพ ลดความเหลื่อมล้ำ

ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่องการแจกอุปกรณ์สำหรับเรียนออนไลน์

ข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่องการแจกอุปกรณ์แท็บเล็ต-โน้ตบุ๊ก สำหรับนักเรียนไทยในการเรียนออนไลน์จากที่บ้าน จากบทเรียนของโครงการแจก OTPC และ OTPC ของไทยในอดีต

Blue Collar Jobs

แกนกลางของแผนเศรษฐกิจ Biden คือการสร้างงานให้คนอเมริกันชั้นกลางทั่วไปที่ไม่มีทักษะอะไรพิเศษ สามารถมีงานทำ ที่ผลตอบแทนดี ลืมตาอ้าปากในชีวิตได้ ภายใต้เศรษฐกิจที่บีบคั้น

เมื่ออเมริกาเลือกแทงม้าวัคซีนหลายตัว

ความสำเร็จของอเมริกาเรื่องวัคซีน COVID-19 เกิดจากการเลือกสนับสนุนวัคซีนหลายตัว ผ่านโครงการ Operation Warp Speed ผลคือบางตัวแย่ แต่ตัวที่ให้ผลดีก็เยี่ยมเลย

Match Your Future ร่วมลงทุนอนาคต

การออกแบบนโยบายเศรษฐกิจที่ดี ไม่ใช่แค่แจกเงิน แต่เป็นการสร้างอนาคตที่จับต้องได้ แล้วเปิดโอกาสให้คนทั่วไปนำเงิน นำทรัพยากรของตัวเอง มาร่วมลงทุนอนาคตไปด้วยกัน