ทำไมต้องเผาอ้อย

ทำไมชาวไร่อ้อยต้องเผาอ้อย อ๋อ คนเก็บไม่พอเลยต้องเผา (ปัญหาแรงงาน) ทำไมเผากันมาตั้งนาน เพิ่งเกิดปัญหาฝุ่นควัน อ๋อ รัฐบาล คสช. ส่งเสริมให้เพิ่มพื้นที่ปลูกอ้อยไง

Working Mothers

ปัญหาการกลับเข้ามาทำงานของ “มนุษย์แม่” หลังออกไปเลี้ยงลูกอยู่พักใหญ่ๆ กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างแรงงานไทย ที่หายากขึ้นเรื่อยๆ เช่นกัน