ประวัติศาสตร์โดยย่อของเงินเฟ้อ

ย้อนดูประวัติศาสตร์ของเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาแบบรวบรัด ภาวะเงินเฟ้อยุคหลัง COVID ปี 2021 มีความคล้ายคลึงอย่างมากกับภาวะเงินเฟ้อยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

สินค้าส่งออกของอเมริกาคือ เงินเฟ้อ

อธิบายปัญหาเงินเฟ้อของโลกปี 2022 เกิดจากอเมริกาบริโภคเยอะหลัง COVID จนสินค้าขาดแคลน ราคาแพงขึ้น พอขึ้นดอกเบี้ยชะลอเศรษฐกิจ ก็ทำให้ดอลลาร์แพง ค่าสินค้าแพงขึ้น

เงินเฟ้อเกิดจากการขาดความสามารถในการผลิต

มุมมองอีกด้านเรื่องเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกา ที่ไม่ได้มาจากปัญหาขาดแคลนแรงงาน แต่เกิดจากการขาดแคลนพลังการผลิต เพราะไม่มีโรงงาน และไม่มีใครอยากลงทุนสร้างโรงงาน