Hiring is Hell

การจ้างพนักงาน โดยเฉพาะสายเทคโนโลยี เป็นสิ่งที่ยากขึ้นเรื่อยๆ ถึงขั้นองค์กรต้องทำทุกทางเพื่อให้ได้คนมา เพิ่มเงินเดือน เพิ่มสวัสดิการ ปรับวัฒนธรรม ปรับเวลาทำงานให้อิสระขึ้น

Dragon’s Traits

ลักษณะนิสัยของผู้นำธุรกิจไทย ที่เปลี่ยนตัวเองเป็นมังกร ขายหุ้น IPO เข้าตลาดได้สำเร็จ จากบทสัมภาษณ์คุณสุวภา เจริญยิ่ง ที่ปรึกษาการเงินที่พาบริษัทไทย IPO เยอะที่สุด