เมื่ออเมริกาเลือกแทงม้าวัคซีนหลายตัว

ความสำเร็จของอเมริกาเรื่องวัคซีน COVID-19 เกิดจากการเลือกสนับสนุนวัคซีนหลายตัว ผ่านโครงการ Operation Warp Speed ผลคือบางตัวแย่ แต่ตัวที่ให้ผลดีก็เยี่ยมเลย

บทเรียนจากปีโควิด โดย Yuval Noah Harari

Yuval Noah Harari ผู้เขียนหนังสือ Sapiens สรุปบทเรียนจากปี COVID พบว่าวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีช่วยป้องกันโรคระบาดได้ แต่จุดอ่อนยังอยู่ที่การตัดสินใจทางการเมืองของมนุษย์