Data Is the New Sand

วาทกรรม Data is the New Oil ชวนให้เข้าใจผิดว่าการเก็บข้อมูลผู้ใช้เยอะๆ แล้วนำไปขายทำเงินตรงๆ ได้ จริงๆ แล้ว Data เปรียบเสมือนทรายที่ต้องเข้ากระบวนการหลอมเป็นซิลิคอนต่างหาก

Power of Being No. 2

วิธีทำธุรกิจแบบไมโครซอฟท์ยุค Satya Nadella ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นที่ 1 ในอุตสาหกรรมที่ลงแข่งก็ได้ เพราะเป็นที่ 2 แต่อยู่ในหลายอุตสาหกรรมที่ขนาดใหญ่พอ ก็เหลือเฟือแล้ว

Live Services คืออนาคตของวงการเกม

หมดยุคทำเงินจากการเกมตัวเต็ม เข้าสู่ยุคการทำเงินจากบริการในเกม ไม่ว่าจะเป็นขายตัวละคร สกิน ชุด ไอเทม ฯลฯ ที่ทำเงินได้เยอะกว่าการขายเกมมาก