ช้างกูอยู่ไหน หนังสือสำหรับคนทำงานวัย 30+ ที่กำลังสับสนชีวิต

รีวิวหนังสือ “ช้างกูอยู่ไหน” (Elephant in the Room) โดยคุณอานนทวงศ์ มฤคพิทักษ์ ว่าด้วยปัญหาชีวิตของคนทำงานวัย 30 up ที่ความรับผิดชอบเพิ่ม ครอบครัวขยาย แต่เวลาหายไป