ประเทศชาติสร้างขึ้นมาด้วยเรื่องเล่า

Yuval Noah Harari ผู้เขียนหนังสือ Sapiens แสดงความเห็นเรื่องสงครามยูเครน-รัสเซีย ว่ารัสเซียทำให้คนยูเครนมี “เรื่องเล่า” ตำนานเล่าขานที่รวมใจคนในชาติไว้ด้วยกัน และรัสเซียไม่มีวันปกครองได้