Food for Delivery ร้านอาหารแบบไหนถึงอยู่รอดได้ในยุคเดลิเวอรี

ร้านอาหารแบบไหนถึงอยู่รอดได้ในยุคเดลิเวอรี เราคงต้องออกแบบร้านอาหารกันใหม่หมด ทั้งในแง่เมนู ราคา ทำเล และรูปแบบการให้บริการ ที่หน้าร้านอาจไม่จำเป็นอีกแล้ว