ชาว Web3 ลืมไปว่าอะไรคือจุดแข็งของ Web2

ชาว Web3 พยายามชูเรื่องการกระจายศูนย์ ไร้ตัวกลาง มาต่อสู้กับ Web2 ที่ถูกควบคุมโดยบริษัทแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ แต่มักลืมหรือไม่เข้าใจว่าจุดแข็งที่ทำให้ Web2 ยิ่งใหญ่คืออะไร