ประวัติธงชาติไทย กับอุดมการณ์ชาติ-ศาสน์-กษัตริย์

ประวัติธงชาติไทยเวอร์ชันต่างๆ จากธงแดง ธงช้างเผือก มาถึงธงไตรรงค์ และที่มาของอุดมการณ์ “ชาติ-ศาสน์-กษัตริย์” ที่ผูกโยงกับสีทั้ง 3 สีของธงชาติไทย