in Knowledge

Flag of the Netherlands

ภาพประกอบ Wouter Engler / Wikipedia

เขียนเรื่องธงชาติฝรั่งเศสไปแล้ว วันนี้มาดูเรื่อง ธงชาติเนเธอร์แลนด์ ที่เป็นต้นฉบับของธง 3 สี (tricolor) ของธงในยุคปัจจุบันกันบ้าง

เหตุการณ์ต้องย้อนไปไกลถึงปี 1568 ที่กลุ่มประเทศ Low Countries (เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม ลักเซมเบิร์ก ซึ่งตอนนั้นยังไม่เป็นประเทศ) ลุกฮือขึ้นสู้กับการปกครองของจักรวรรดิสเปนยุคราชวงศ์ Habsburg ที่ปกครองพื้นที่แถบนั้น

แกนนำของฝ่ายเนเธอร์แลนด์คือ William of Orange หรือ William the Silent เจ้าชายแห่งแคว้น Orange (ปัจจุบันอยู่แถวๆ ตอนใต้ของฝรั่งเศส) ที่เป็นหนึ่งในข้าราชการของข้าหลวงแห่งเนเธอร์แลนด์ แต่ตอนหลังก็มาเข้ากับฝ่ายเนเธอร์แลนด์จนกลายเป็นผู้นำ ซึ่งฝ่ายเนเธอร์แลนด์ก็ชนะและปลดแอกจากสเปนได้ ลูกหลานของ William ก็กลายเป็นกษัตริย์ปกครองเนเธอร์แลนด์ต่อมา (William จึงถือเป็นผู้ก่อตั้งประเทศเนเธอร์แลนด์ แม้ไม่ได้เป็นกษัตริย์ก็ตาม)

กองทัพของ William ใช้สัญลักษณ์สี “ส้ม-ขาว-น้ำเงิน” ที่ในเวลาถัดมากลายเป็นธงของกองเรือ จึงได้ชื่อว่า Prince’s Flag หรือธงของเจ้าชาย William

ธงนี้ถูกใช้งานนับจากนั้นมา เวลาผ่านมาถึงราวๆ ปี 1630 สีส้มของธงเพี้ยนกลายเป็นสีแดง โดยคาดกันว่าน่าจะเป็นเพราะสีส้มผสมยาก สีเหลืองซีดง่ายกว่า ใช้นานๆ ไปจะกลายเป็นสีแดงไปเอง แต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ส้มกลายเป็นแดง

ในเวลาต่อมาเมื่อเนเธอร์แลนด์กลายเป็นสาธารณรัฐ ธงนี้จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น Statenvlag (States Flag) โดยได้ชื่อใหม่อย่างเป็นทางการในปี 1664

ธง Statenvlag กลายเป็น “แรงบันดาลใจ” ให้กับธงของรัฐยุคใหม่อื่นๆ เช่น ฝรั่งเศส และ รัสเซีย โดยมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องสีเล็กน้อย คือเปลี่ยนจากน้ำเงินอ่อนมาเป็นน้ำเงินเข้มในภายหลัง

ส่วนธง Prince’s Flag ฉบับดั้งเดิมยังถูกใช้งานต่อในอดีตอาณานิคมของดัทช์หลายแห่ง เช่น หลายเขตในนิวยอร์ก (ที่เดิมคือคือ นิวอัมสเตอร์ดัม) ก็ยังใช้ธงน้ำเงิน ขาว ส้ม จนถึงปัจจุบัน