ตลาดคริปโตแตกครั้งนี้ ต่างจากครั้งก่อน

“วัฏจักรตลาดย่อมมีขาขึ้นและขาลง” แต่ตลาดคริปโตขาลงปี 2022 มีความแตกต่างจากรอบปี 2017 มาก เพราะมีปัจจัยเรื่องเศรษฐกิจโลก-อุตสาหกรรมการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะกว่ามาก