ฮิญาบ ใส่ก็การเมือง ถอดก็การเมือง

การใส่ผ้าคลุมผม (ฮิญาบ jihab) ของชาวมุสลิม ไม่ได้เป็นประเด็นการเมืองแค่ “อยากใส่ไม่ได้ใส่” แต่ในแอฟริกาเหนือ คนจำนวนมากก็ตั้งใจไม่ใส่เพื่อประท้วงเชิงสัญลักษณ์