ความสามารถของทุนไทย

งานวิจัยของ Akira Suehiro ที่สรุปว่า ทุนไทยเก่งแต่ธุรกิจที่ใช้ทรัพยากรเยอะ ใช้เทคโนโลยีต่ำ และต้องผูกขาดเยอะ แต่ถ้าเป็นธุรกิจเปิดเสรี ใช้เทคโนโลยีสูง ก็ไปไม่เป็น