รวมบทความ AI ที่ชอบ

เขียนบทความ AI มาหลายชิ้น ขอรวบรวมบทความที่คิดว่าชอบไว้ดังนี้

บทความชิ้นนี้พูดถึงโครงสร้าง (structure) ของ AI ว่าต้องมีชิ้นส่วน 3 อย่างประกอบกันคือ Data, Compute, Algorithm
บทความนี้ขยายความต่อจากบทความแรก เป็นเรื่องของ Compute ว่าเขาใช้อะไรในการประมวลผล ทั้ง GPU และ TPU
ขยายความประเด็นเรื่อง Data ว่าถ้ามีข้อมูลไม่เยอะมากพอเหมือนบริษัทใหญ่ๆ จะทำอย่างไรดี สรุปคือมันมีตลาดเฉพาะทางของมันอยู่