Slack-driven Organization

วัฒนธรรมการทำงานในองค์กรยุคใหม่ ที่ทุกอย่างเกิดขึ้นบนโปรแกรมแชทแบบ Slack (หรือโปรแกรมอื่นลักษณะเดียวกัน) ทำให้องค์กรแบนราบลง โปร่งใสขึ้น มีวิธีสื่อสารแบบใหม่

Culture vs Result

ถ้าต้องเลือกระหว่างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี กับผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จับต้องได้ จะเลือกอะไร กรณีศึกษาของ Google Cloud ที่เลือกผู้บริหารที่สร้างผลลัพธ์ มากกว่าวัฒนธรรม

Hybrid Work Paradox

อะไรคือแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการทำงานยุคไฮบริด ที่เพื่อนร่วมงานบางคนอาจอยากเข้าออฟฟิศทุกวัน ในขณะที่อีกคนไม่อยากมาออฟฟิศเลย ผลสำรวจไมโครซอฟท์บอกว่าไม่มีคำตอบง่ายๆ