Slack-driven Organization

วัฒนธรรมการทำงานในองค์กรยุคใหม่ ที่ทุกอย่างเกิดขึ้นบนโปรแกรมแชทแบบ Slack (หรือโปรแกรมอื่นลักษณะเดียวกัน) ทำให้องค์กรแบนราบลง โปร่งใสขึ้น มีวิธีสื่อสารแบบใหม่