เงินเฟ้อเกิดจากการขาดความสามารถในการผลิต

มุมมองอีกด้านเรื่องเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกา ที่ไม่ได้มาจากปัญหาขาดแคลนแรงงาน แต่เกิดจากการขาดแคลนพลังการผลิต เพราะไม่มีโรงงาน และไม่มีใครอยากลงทุนสร้างโรงงาน