บล็อกเชน: ยิ่งไม่เชื่อใจกัน ยิ่งสิ้นเปลืองพลังงาน

Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่แก้ปัญหาผิดจุด สังคมมนุษย์ต้องการความเชื่อใจมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้ายิ่งไม่เชื่อใจกัน ยิ่งสิ้นเปลืองพลังงานชีวิต และพลังงานไฟฟ้า

ชาว Web3 ลืมไปว่าอะไรคือจุดแข็งของ Web2

ชาว Web3 พยายามชูเรื่องการกระจายศูนย์ ไร้ตัวกลาง มาต่อสู้กับ Web2 ที่ถูกควบคุมโดยบริษัทแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ แต่มักลืมหรือไม่เข้าใจว่าจุดแข็งที่ทำให้ Web2 ยิ่งใหญ่คืออะไร