คืนโรงพยาบาลให้ประชาชน

ว่าด้วยนโยบาย “คืนโรงพยาบาลให้ประชาชน” ปลดแอกโรงพยาบาลจากกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้คล่องตัว เปลี่ยนเป็นองค์การมหาชนตามโมเดลโรงพยาบาลบ้านแพ้ว

พลังสภาวะ

วิจารณ์นิยาย “หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร” ภาค 2 เล่ม 5-6-7-8 ถือเป็นมาสเตอร์พีซของการเขียนนิยายจีนอิงการเมืองการทหาร เพราะใช้การสร้างพลังสภาวะก่อนถาโถมใส่กัน