3 เสาหลักของการสร้าง AI ขนาดใหญ่

การสร้างโมเดล AI ขนาดใหญ่ ไม่ใช่ต้องมีแต่อัลกอริทึมหรือตัวโมเดลอย่างเดียว แต่การมีปริมาณข้อมูลจำนวนมากๆ ของตัวเอง และพลังประมวลผลมหาศาลยังเป็นสิ่งจำเป็น