รากศัพท์คำว่า “สถาน”

คำว่า “สถาน” ในชื่อประเทศปากีสถาน อัฟกานิสถาน อุซเบกิสถาน เป็นคำที่คนไทยเข้าใจได้ทันที เพราะภาษาไทยก็มีคำว่า “สถาน” เหมือนกัน โดยมีรากมาจากภาษาสันสฤต-เปอร์เซีย