ทำไมต้องเผาอ้อย

ทำไมชาวไร่อ้อยต้องเผาอ้อย อ๋อ คนเก็บไม่พอเลยต้องเผา (ปัญหาแรงงาน) ทำไมเผากันมาตั้งนาน เพิ่งเกิดปัญหาฝุ่นควัน อ๋อ รัฐบาล คสช. ส่งเสริมให้เพิ่มพื้นที่ปลูกอ้อยไง