ผู้ก่อตั้ง Facebook ที่ไม่ยอมลาออกจากมหาวิทยาลัย

Mark Zuckerberg ไม่จบปริญญา เพราะลาออกมาเปิดบริษัทก่อนเรียนจบ แต่รู้หรือไม่ว่า มีผู้ก่อตั้ง Facebook อีกคนหนึ่งที่ตัดสินใจเรียนต่อจนจบ อะไรคือเหตุผลของเขา